Освіта для дорослих: основні положення та деталі законопроекту
20:16 22.09.2020
269

Українські законотворці розробили законопроект про  освіту для дорослих. У Міністерстві освіти і науки Україні зауважили, що документ має на меті забезпечити права людей які працюють на навчання з врахуванням особистих потреб.

За інформацією прес-служби відомства проект Закону відкритий для громадського обговорення, всі пропозиції можна надсилати за посиланням до 8 жовтня 2020 року.

Зокрема, законотворці виділили п’ять основних типів програм, за якими дорослим може надаватися освіта:

 • освітні програми післядипломної освіти або підвищення кваліфікації (для професійної діяльності певного виду);
 • програми неформальної освіти (зорієнтований на потреби та інтереси дорослих осіб);
 • програми формальної освіти (програми зі школи, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти);
 • індивідуальні освітні та самоосвітні програми;
 • публічно визнані програми освіти дорослих.

Також у документі є декілька «методів заохочення» роботодавців інвестувати в професійний розвиток працівників:

 • надання пільг при оподаткуванні у випадку забезпечення роботодавцями робочих місць для навчання дорослих;
 • зниження суми податків на величину понесених витрат на навчання працівників;
 • надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових кредитів для організації професійного навчання працівників, придбання навчального обладнання;
 • надання субсидій, грантів для покриття витрат роботодавців на участь у програмах навчання на робочих місцях;
 • надання субсидій, грантів роботодавцям на навчання прийнятих на роботу дорослих осіб без навичок;
 • відшкодування витрат роботодавця на виплату заробітної плати працівникові на період його навчання (оплачуваної відпустки);
 • запровадження механізмів заміщення працівників, які тимчасово залишають робоче місце у зв’язку із навчанням.

Зазначимо, відповідно до Закону України «Про освіту», основними складниками освіти для дорослих вважають: післядипломну освіту, професійне навчання працівників, курси перепідготовки або підвищення кваліфікації, здобуття вищої освіти на базі отриманого раніше освітнього ступеня за іншою спеціальністю, інформальна освіта (самоосвіта) тощо. Вона може здобуватись як очно, так і дистанційно чи змішано. Зокрема, це можуть бути курси, семінари, тренінги, практикуми, майстер-класи, консультації.

Джерело: 24 канал

Читайте також