ВР ухвалила низку законопроектів в освітній сфері
16:31 07.09.2021
255

Парламент сьогодні ухвалив у першому та в цілому читанні низку законопроектів в освітній сфері, повідомляє УНН.

ВР ухвалила з основу та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам (№ 5324-1).

Законом, зокрема, пропонується застосувати уніфікований підхід щодо вживання терміну “кваліфікаційна категорія” замість терміну “категорія”.

Проект Закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту (№ 5467) було ухвалено за основу.

Проектом Закону передбачається встановити порядок формування державного замовлення у розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових/освітньо-творчих, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах на ринку праці на плановий рік та наступні за ним два роки та обсягів видатків загального фонду державного бюджету на зазначені цілі.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки, № 5641 було ухвалено у першому читанні.

Метою проекту Закону є вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових наукових установах, підвищення якості підготовки військових фахівців.

Закон про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (№ 4236) був прийнятий у другому читанні.

Законом визначено правовий статус наукових парків, їх організаційно-правову форму, окреслено їхнє завдання та мету; надано право засновникам створювати наукові парки без погодження із центральними органами виконавчої влади. Надано право науковим паркам самостійно встановлювати напрями діяльності без затвердження їх відповідним центральним органом виконавчої влади.

Законом надано можливість закладу вищої освіти та/або науковій установі-засновнику надавати приміщення для розміщення наукових парків на умовах орендної плати.

За основу прийнято законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (№ 5498).

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 197 Податкового кодексу України стосовно звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України наукових приладів, обладнання, спеціалізованих транспортних засобів (в тому числі науково-дослідних суден), запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну державними науковими установами та закладами вищої освіти для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності (крім підакцизних товарів).

Також 308 голосами народні депутати підтримали прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (№ 5499).

Проектом пропонується внести зміни до статті 287 Митного кодексу України стосовно звільнення від ввізного мита наукових приладів, обладнання, спеціалізованих транспортних засобів (в тому числі науково-дослідних суден), запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури, що ввозяться в Україну державними науковими установами та закладами вищої освіти для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності.

Автор: Даша Драгоманова
Читайте також