Вiнниччина займає перше мiсце серед українських регiонiв за темпами зростання заробiтної плати. Про це повiдомив перший заступник голови Вiнницької ОДА Андрiй Гижко пiд час своєї доповiдi на колегiї облдержадмiнiстрацiї  пiдбиваючи пiдсумки соцiально-економiчного розвитку областi за минулий рiк.

Пiд час свого виступу посадовець наголосив, що економiчна ситуацiя в регiонi характеризується динамiчним поступальним розвитком.

  • Вiнницька область посiла перше мiсце за темпами зростання заробiтної плати, iндексом будiвельної продукцiї, обсягами виробництва валової продукцiї сiльського господарства, розповiв Андрiй Гижко. - Також, область серед лiдерiв за темпом приросту прямих iноземних iнвестицiй за 9 мiсяцiв 2018 р. (12,0%), за iндексом капiтальних iнвестицiй (142,4%), iндексом споживчих цiн (109,0%), за валовим збором  зернових культур та темпами зростання обороту роздрiбної торгiвлi (11,1%).

Посадовець зауважив, що протягом останнього року в областi створено майже три тисячi  нових робочих мiсць в промисловостi, та легалiзовано ще 7 тис. 583 осiб, якi отримували заробiтну плату без належного її оформлення. Враховуючи тенденцiї щодо впровадження нових iнвестицiйних проектiв на Вiнниччинi, бiзнес починає вiдчувати певний дефiцит квалiфiкованої робочої сили.

Разом з тим, основними викликами 2018 року Андрiй Гижко назвав значну мiграцiю робочої сили до країн ЄС та необхiднiсть пошуку нових елементiв мотивацiї працiвникiв; диспропорцiї в розвитку ОТГ та громад старого формату; постiйнi безпековi загрози, що пов’язано iз зовнiшнiм агресором, та впровадження наприкiнцi минулого року правового режиму воєнного стану в частинi областей України, зокрема i нашому регiонi.

  • Варто зауважити, що у 2018 роцi ми зiткнулись iз такою проблемою, як неготовнiсть органiв мiсцевого самоврядування до роботи з субвенцiями державного бюджету та швидкого впровадження низки секторальних реформ, сказав вiн. - Це й глобальна медична реформа, в першу чергу первинної ланки, освiтянська реформа, реформа соцiального захисту в частинi призначення житлових субсидiй.

Зазначимо, минулого року Вiнницька область визнана найкомфортнiшим регiоном за легкiстю ведення бiзнесу за результатами опитування вiтчизняних пiдприємцiв, яке проводили Офiс ефективного регулювання (BRDO) та Спiлка Українських пiдприємцiв (СУП) в рейтингу «RegionalDoingBusiness 2018».

Джерело: Прес-служба Вiнницької ОДА

Читайте також